Ерулаитале

Едно от трите годишни тържества на върха на Менелтарма в Нуменор, наред с Ерукиерме и Ерухантале. Ерулаитале се провеждал в средата на лятото. Кралят, следван от притихнало множество, изкачвали планината пешком, а на върха отправяли молитва към Еру. Три орли, наричани от нуменорците „Свидетели на Манве”, се реели над краля и събрания народ.