Естелмо

Оръженосец на най-големия син на Исилдур Елендур, който бил повален от орки при нападението при Перуникови поля. Той обаче не бил мъртъв и бил един от тримата оцелели в това нападение.