Ехад и Седрин

Когато Турин и неговата банда от разбойници заживели в дома на Мим на Амон Руд, те просто търсели подслон. След като Белег се присъединил към Турин и бандата започнала да расте новата страна станала известна като Дор Куартол, земя на лъка и шлема. Около хълма Амон Руд били издигнати нови лагери и укрепления, а скритият дом на Турин бил наречен Ехад и Седрин, тоест Лагер на верните.