Ехориат

Пръстеновите планини, които ограждали и защитавали Укрития град Гондолин през Първата епоха. Там орлите свивали своите гнезда.