Желязната корона

Короната, изкована от Моргот след завръщането му в Средната земя, към която били прикрепени три силмарила; той я носил през Първата епоха, но след като бил победен от валарите, от короната бил направен нашийник за врата му.