Завръщането на нолдорите

Завръщането на принцовете на нолдорите в Средната земя в началото на Първата епоха, под командването на Феанор.