Задморски край

Аман, Неумиращите земи. Това били земите на запад от Великото море, в това число и Валинор. След Падението на Нуменор, те били отнесени извън света на смъртните и можели да бъдат достигнати единствено от тези, на които им било позволено да поемат по Правия път.