Задхълмово

Малко селце северно от Хобитово и Хълма, където свършвал късият път, минаващ покрай Торбодън и улица „Торбаланска”. Въпреки че фамилията Многознай се свързвала предимно с областта Йейл в източните части на Графството, знаем поне за един член на този род, който живеел в Задхълмово — заможен хобит, който дал работа на Бързохал, братовчеда на Сам.