Западен предел

Най-западната област в Рохан, намираща се непосредствено на изток от Роханския пролом. Там се намира крепостта Шлемово усое. Границата му с Източния предел се бележела от река Скрежноблик.