Запрещение на валарите

Запрещението, което валарите поставили на нуменорците да не пътуват по-далеч от мястото, откъдето можели да виждат острова си. Нарушаването на тази забрана от Ар-Фаразон довела до Падението на Нуменор.