Зелената могила

Могилата, намираща се пред западните порти на Валмар, градът на валарите. Наричана още Королайре и Езелохар, това било мястото, където растели Двете дървета на Валинор.