Зеления път

Така били наречени останките от древния Път Север-Юг, който свързвал Гондор от юг и Арнор от север.