Златния

Название на драконите Глаурунг и Смог, както и на Ар-Фаразон — последният крал на Нуменор.