Златния замък

Често срещано название на Медуселд — замъкът на кралете на Рохан в Едорас.