Златоронка

„на Реката дъщеря, нежна и лъчиста, стройна като върбов клон, като извор чиста.” — „Задругата на пръстена”


Тайнствено създание, описано като „дъщеря на Реката” и спътница на Том Бомбадил.

Подобно на самия Том Бомбадил, Златоронка е тайнствено създание, което не се вписва в митологията, създадена от Толкин. Според някои, тя е някакъв вид воден дух, а според други, тя и Том Бомбадил принадлежат към ордена на маярите.