Идрил Келебриндал

Дъщерята на Тургон, краля на Гондолин; венчава се за пратеника на Улмо — Туор. Техен син е Еарендил Мореплавателя. Келебриндал означава „среброногата”. Най-вероятно Идрил получила това име, защото ходила боса навсякъде.