Изгнаници от Гондолин

Оцелелите от Падението на Гондолин. Сред тях били Туор, Идрил и синът им Еарендил, които се укрили в мочурищата при устията на Сирион.