Изгнаници от Нуменор

Название на Елендил, синовете и последователите му, след като избягали в Средната земя от разрушенията в Нуменор.