Източен Белерианд

Тази част от Белерианд, която се намира източно от река Сирион и на запад от Гелион. Тази област била под властта на синовете на Феанор през Първата епоха.