Източен победител

Име на двама велики герои и крале на Гондор — Таростар и Миналкар. Всеки от тях е отблъснал заплахата на балхотите над Южното кралство и затова всеки от тях е взел името „Източен победител” (Ромендакил на елфически). Таростар станал Ромендакил I, а Миналкар управлявал Гондор няколко века по-късно под името Ромендакил II.