Източната порта на Мория

Източният вход на древното кралство на джуджетата — Хазад-дум. Намира се в началото на долината Нандухирион (Азанулбизар на езика на джуджетата).