Източни пришълци

Наричани още Смугли хора; навлизат в Белерианд откъм изток след Дагор Браголах, а в Нирнает Арноедиад се сражават и на двете страни; Моргот ги заселва в Хитлум, за да потискат оцелелите от народа на Хадор.