Илберик Брендифук

Правнук на Горбадок Брендифук и втори син на Середик Брендифук. По бащина линия той бил братовчед на Мериадок Брендифук и Фродо Торбинс. Негова майка била Хилда Вържиколан и следователно той би трябвало да е роднина и на Лобелия Влачи-Торбинс (моминското й име било Вържиколан). Илберик и семейството му присъствали на Празненството на Билбо, по което време той би трябвало да е бил на десет годинки.