Исемболд Тук

Пети син на Стария Тук и Адаманта Едробузова. Исемболд живял в края на двадесет и девети век на Третата епоха. Той починал през III 2946 г. (1346 г. по летоброенето на Графството), само четири години преди завръщането на Билбо Торбинс в Графството.