Калимехтар (крал на Гондор)

Тридесети крал на Гондор, син на Нармакил II. Калимехтар е най-известен с победата си над Колесарите в полята на Дагорлад. Той бил наследен от сина си Ондохер.