Калимехтар (син на Калмакил)

Принц от кралския гондорски род, по-малък син на крал Калмакил и брат на прочутия Ромендакил II. Неговото влияние върху историята е незначително и всъщност той дори не е споменат в аналите от собственото му време. Той се запомнил чрез своя внук, Кастамир, който използвал факта, че произхожда от Калимехтар, за да узурпира трона на Гондор по време на гражданската война там.