Каменния град

Така рохиримите наричали Гондор. Това е и буквален превод на елфическата дума „Гондор”, която значи „каменна страна”.