Каменни къщи

Термин с неуточнено значение, използван сред друедаините от Друаданския лес в северните земи на Гондор. Изглежда се отнася или за самите гондорци, или за техните обиталища в Минас Тирит.