Камен проход

Тясна долина в източните части на Белите планини. Тя била дело на гондорците и служела за път от каменоломните под Нардол към Минас Анор. По време на Войната за пръстена тя била почти забравена, но рохиримите я използвали, за да стигнат навреме за Битката при Пеленорските поля.