Капитан на южната армия

След като се възкачил на трона на Гондор, крал Ондохер осъзнал, че северните врагове на кралството — колесарите, са се съюзили с южните — харадримите. За да отблъсне нападателите, Ондохер разделил войската на Гондор на две — една по-голяма Северна войска и една по-малка Южна войска. Северната армия била водена от самия него, а южната армия била предвождана от далечния му братовчед Еарнил.

Както бил предрекъл Ондохер, колесарите и харадримите заедно нападнали Гондор през 1944 г. от Третата епоха, в двете войски на Гондор се изправили в защита на Южното кралство в Итилиен. Северната армия на Ондохер била почти унищожена от колесарите, но Еарнил извоювал победа над харадримите. Обръщайки се на север, Южната армия се присъединила към каквото било останало от Северната, и заедно разгромили колесарите в Лагерната битка. С победите си Еарнил в крайна сметка заслужил да се възкачи на трона на Гондор.