Карл Памуксън

Карл Памуксън, по прякор Гиздан, бил петото от петте деца на Толман Памуксън, с който Сам Майтапер играел в крайграфската река като дете. По време на прочистването на Графството, той не бил на повече от тридесет години (до тридесет и третата си годишнина хобитите били считани за млади и безотговорни). Когато баща му и братята му отишли да се сражават срещу главорезите на Шарки, Карл бил оставен да защитава майка си и сестра си. След Войната за пръстена, той станал шурей на Сам Майтапер, когато той се оженил за Роузи Памуксън.