Келебримбор

Син на Куруфин и внук на Феанор. Той бил водач на елфите от Ерегион през Втората епоха и имал голям дял в изработването на Всевластните пръстени.