Келебриндор

Келебриндор, син на Келефарн, управлявал Артедаин по сравнително мирно време. Той бил последният крал, който се наслаждавал на мирно царуване и последният, който не знаел името на Ангмар. Скоро след смъртта му, отново се раздвижили зли същества, а предводителят на назгулите дошъл в севера като Краля-чародей и създал кралство, което по-късно унищожило Артедаин.

Келебриндор управлявал осемдесет и една години и бил наследен от сина си Малвегил.