Кирион (наместник)

Дванадесетия управляващ наместник на Гондор, син на наместника Боромир. Той повикал северняците на помощ във войните, които Гондор водел, и ги възнаградил за помощта, която му оказали, като им отстъпил Каленардон (по-късно наречен Рохан).