Кирит Ниниах

Скалистият проход през северозападните планини на Средната земя, който водел до Великото море при залива Дренгист. През тази цепнатина водела Портата на нолдорите и през нея Туор избягал по време на съдбоносната му мисия да достигне Гондолин.