Кирит Торонат

„Орлова клисура”, тесен и опасен проход в Обкръжаващите планини северно от Гондолин. През прохода водела тясна пътека, която криволичела по ръба на скалите. През този проход преминали изгнаниците от Гондолин след разрухата на града, но били посрещнати от войските на Моргот, сред които имало и балрог. Глорфиндел се сражавал с балрога и двамата паднали в бездната, където загинали. През това време Торондор и орлите му отблъснали орките и позволили на останалите изгнаници – включително младият Еарендил – да се спасят.