Колесницата

…звездите на Голямата мечка вече блещукаха…” — „Хобит”, глава 10, Сърдечно посрещане


Име, което било давано в северните земи на Средната земя на съзвездието, което ние наричаме Голямата мечка или Голямата кола. Според митологията на Толкин тези седем звезди били поставени в небето от Варда под формата на могъщ сърп като предупреждение за Мелкор и неговите слуги. Хората и хобитите от северните земи обаче изглежда не знаели това. Те дали на тези звезди по-прозаичното име — „Колесницата”.