Конници на пределите

Още едно име за рохиримите или роханските конници. То вероятно е по-близко до незаписаното име, което те използвали за себе си.