Кора Дебелушкова

Кора била родена някъде в края на дванадесети век (по летоброенето на Графството). Тя била от фамилията Дебелушкови, към която принадлежал и Того, въпреки че той бил от по-младото поколение. Кора се омъжила за Рудолф Болгер, син на Гундолфо Болгер. Двамата имали един единствен син, Фастолф, който се оженил за Панси Торбинс.