Крале човешки

Звание на нуменорците, дадено им от хората в Средната земя, когато те се завърнали там през Втората епоха.