Кралица на Гондор

Прозвище на съпругата на управляващия крал на Гондор (в историята на Гондор нямало управляваща кралица). Най-известните кралици били Берутиел (съпруга на крал Таранон Фаластур) и Арвен Вечерницата, жена на Арагорн Елесар.