Кралства на дунеданците

Двете велики кралства в Средната земя, основани в края на Втората епоха от Елендил и синовете му — северното кралство Арнор и южното кралство Гондор.