Крал на Дейл

Титла на наследствените владетели на Дейл след повторното основаване на кралството от Бард, който бил наследен от потомците му Баин, Бранд и Бард II. Вероятно званието се използвало и за предците на Бард до самия Гирион, но няма сведения за това.