Крал на Нуменоре

Рядко срещана висшеелфическа форма на титлата крал на Нуменор. То се среща само веднъж в писмо на Гил-галад до петия крал Тар-Менелдур.