Крал на Хазад-дум

Звание на владетелите на Хазад-дум — най-великият и развит град на джуджетата. Кралете били потомци на Дурин Безсмъртни, който основал града в древни дни.

Дурин III, който също бил крал на Джуджетвор, получил Всевластен пръстен от самия Келебримбор. Дурин VI пък имал нещастието на управлява Хазад-дум по времето когато спящото в дълбините зло били събудено. Това бил балрог, наречен по-късно Злото на Дурин, с който джуджетата не можели да се сражават. Дурин загинал и бил наследен от сина си Наин I. Той също бил убит една година след смъртта на баща си, а неговите поданици напуснали древния си дом.

Според преданията, Наин I не бил последният крал на Хазад-дум. Някои източници твърдят, че далечният му потомък Дурин VII се завърнал в Джуджетвор и станал негов владетел.