Крал на морето

Прозвище на валара Улмо, който властвал на океаните, моретата и водите в Арда. Улмо не само имал власт над морето, но и живеел в дълбините му, за разлика от другите валари. <ref>Чертозите на Улмо вероятно се намирали под Екая — обкръжаващото море, на запад от Валинор.</ref>

Званието „крал на морето” се появява и в Акалабет, но там не е носено от Улмо, а от Ар-Фаразон, последният крал на Нуменор, след като отплавал към Средната земя, за да победи Саурон.

Забележка

<references />