Крал на народа на Дурин

Звание на Дурин Безсмъртни и потомците му, който които управлявали джуджетата от народа на Дурин. Сред тях бил и Торин Дъбощит, който си възвърнал Еребор от Смог, и Даин Железноноги, който се сражавал във Войната за пръстена.

Знае се, че Дурин I умрял преди края на Първата епоха и от неговата смърт до тази на Торин III кралете от рода на Дурин властвали в продължение на близо 6500 години.