Крал на нолдорите

Звание на върховния крал на нолдорите. За пръв път било използвано от Финве и предадено през поколенията до Гил-галад.