Куелле

Висшеелфическо име на есента, наричана още лассе-ланта — 54 дни между съвременния 8-и октомври и 30-и ноември. На синдарин името бил фирит.