Куента Силмарилион

„Разказ за силмарилите” — пълното име на сборника с легенди и предания, познат просто като „Силмарилион”.